- Hoogtemetingen
 

Bij een hoogtemeting wordt het hoogteverschil gemeten tussen diverse punten.
Meestal gebeurt dit ten opzichte van een gewenste referentie zoals bijvoorbeeld een hoogtebout van het NAP.
Afhankelijk van de aanwezige terreinsituatie en de gewenste nauwkeurigheid van de opdrachtgever zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden met een waterpasinstrument, Total station of GPS.
 

 

- Volumebepalingen
 

Bij een volumebepaling wordt een object ingemeten, waaruit vervolgens de kubieke meters worden berekend. Dit gebeurt met behulp van een DTM (digitaal terrein model).
Een voorbeeld waarbij een volumemeting kan worden uitgevoerd is bij een bestek met verrekenbare hoeveelheden in de GWW. (grond, weg- en waterbouw)
Geobalans kan in zo’n geval een meting uitvoeren waarbij een onafhankelijke bepaling van het resultaat is gewaarborgd. Dit voorkomt een mogelijke discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Geobalans heeft de mogelijkheid om deze metingen met een 3D-laserscanner uit te voeren. Hiermee worden de werkzaamheden sneller uitgevoerd en wordt het volume nauwkeuriger bepaald.

Wij kunnen u van dienst zijn in de volgende werkgebieden.

  • Controle op aanvoer/afvoer van grond
  • Een nulmeting 
  • Inhoudsbepaling van onroerend goed
  • Bepalen af te voeren hoeveelheden