- Kadastraal onderzoek


- controle van de kadastrale kaart
 

De kadastrale kaart toont de ligging van de percelen in Nederland.
De nauwkeurigheid van deze grafische kaart van het Kadaster is echter beperkt waardoor de maatvoering alleen ter indicatie gebruikt kan worden.
Dit zal vaak geen probleem vormen. Echter, indien er nieuwbouw dicht bij een bestaande kadastrale grens gepland is kan dit vervelende gevolgen hebben.
Geobalans kan dit risico eenvoudig voor u wegnemen.   

- Onderzoek zakelijke rechten en erfdienstbaarheden


In Nederland bestaan de volgende zakelijke rechten:
Eigendom, mandeligheid, opstal, vruchtgebruik en recht van bewoning, appartementsrecht, pand en hypotheek, erfpacht en erfdienstbaarheid.

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak -het dienende erf-  ten behoeve van een andere onroerende zaak-het heersend erf-  is bezwaard. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, bestaat in een verplichting om op, boven of onder één van beide erven iets te dulden of niet te doen.
Een aantal voorbeelden zijn:

  1. De eigenaar van het dienende erf moet dulden dat de eigenaar van het heersende erf op zijn erf iets doet, dat hij zonder de erfdienstbaarheid niet zou mogen doen, bijv. het hebben van vensters in strijd met de bepalingen van het burenrecht.
  2. De eigenaar van het dienende erf moet dulden dat de eigenaar van het heersende erf op het dienende erf iets doet wat hij anders niet zou mogen doen, bijv. het gebruik maken van een weg.
  3. De eigenaar van het dienende erf mag op zijn erf iets niet doen wat hij anders wel zou mogen doen, bijv. het plaatsen van een gebouw.

-  Advisering bij kadastrale vraagstukken
 

 Geobalans is gespecialiseerd in de kadastrale processen en werkmethodes door jarenlange werkervaring bij het Kadaster.

Voor een deskundig advies kunt u altijd contact met ons opnemen.