- Situatiemetingen
 

Het 2 of 3 dimensionaal in kaart brengen van bestaande situaties :

  • ter ondersteuning van de ontwerp- en uitvoeringsfase
  • voor kaartmateriaal of inventarisaties
  • voor archeologische vondsten
  • kabels en leidingen
  • weg- en waterhuishouding
  • oppervlaktemeting

 

- Profielmetingen (lengte en/of dwarsprofiel)


Voor het in kaart brengen van wegen, dijken of watergangen kunnen wij diverse profielmetingen uitvoeren.
Met een profielmeting wordt een beter inzicht verkregen over het desbetreffende object dan bij een situatiemeting.
U ontvangt van ons een duidelijk overzicht van alle gemeten doorsneden.
Afhankelijk van de terreinsituatie en de gewenste nauwkeurigheid wordt bepaald met welk meetinstrument de meting wordt uitgevoerd.
De gegevens kunnen in diverse formaten worden geleverd.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.