- Splitsen van percelen

      

-  Splitsen van percelen met definitieve grenzen
 

Geobalans neemt het grootste deel van het splitsingsproces voor zijn rekening en kan voor u de benodigde correspondentie met het Kadaster uit handen nemen. 

Het Kadaster geeft u hierbij een korting van €144 per nieuw gevormd perceel op zijn bestaand tarief.

 

-  Splitsen van percelen met voorlopige grenzen
 

Met deze werkwijze ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve kadastrale nummers, maar met voorlopige kadastrale grenzen- en oppervlakten.
Deze werkwijze is ideaal als de percelen snel gevormd dienen te worden of als de exacte liggen van de grenzen pas later bepaald kan worden.
Uiteindelijk zijn de tarieven die het Kadaster hiervoor rekent wel duurder.

Geobalans kan ook de voorlopige grenzen omzetten naar definitieve grenzen.
Ook hierbij geldt een korting op de kadastrale tarieven van €144.
De overdrachtsakte moet hierbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 Indien u hierover vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

 
- oppervlaktebepaling van kadastrale percelen

 
Het is mogelijk om bij de verkoop van een gedeelte van een perceel een specifieke oppervlakte over te dragen.
Geobalans kan hiervoor de meting verrichten en uw benodigde correspondentie met het Kadaster uit handen nemen.

De gewenste oppervlakte kan worden vastgesteld ten opzichte van een reeds bestaande kadastrale grens, maar het is ook mogelijk dit met behulp van topografie in het terrein te doen.