- Maatvoering voor diverse bouwprojecten

  • Een landmeetkundige grondslag maken
  • Uitzetten van palenplan
  • Inmeten / controleren van paalafwijkingen
  • Uitzetten van grondwerk
  • Uitzetten of controleren van rooilijnen
  • Uitzetten van stramienlijnen

Geobalans verzorgt de maatvoering in het terrein vanuit uw aangeleverde ontwerptekening. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald op welke wijze de punten worden uitgezet en gemarkeerd. Een afstemming op de juiste en meest actuele ontwerptekening is hierbij essentieel.
Nadat alle punten zijn uitgezet worden deze nogmaals ingemeten en op een juiste ligging gecontroleerd om de kans op fouten te minimaliseren.
Na uitvoering van het werk wordt er een situatie tekening aan u geleverd waarop alle puntnummers duidelijk zijn aangegeven.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.